Gửi bài chia sẻ cảm nhận của bạn về UFM

Nội dung cảm nhận là file thì nhập đoạn mô tả ngắn ở đây sau đó đính kèm file trong mục đính kèm file bên dưới!
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 4 files.
File đính kèm là file word, hình ảnh. định dạnh file là: .jpg, .png, .doc, .docx. (Dung lượng tối đa là 2MB)
tuyen-sinh-2021-ufm.jpg